Tieteellinen kirjasto

 

kirjasto4.jpg


Tieteellinen kirjasto palvelee Lapin sairaanhoitopiirin omaa henkilökuntaa työhön ja tutkimukseen liittyvissä tiedontarpeissa. Tarkemmin palveluista sairaalan intranetissä.

Sairaanhoitopiirin kirjat on luetteloitu Ounas-kirjastotietokantaan, joka on käytettävissä sairaanhoitopiirin intranetissä. Kirjat ovat pääosin osastoilla ja poliklinikoilla.

Verkkolehtien ja verkkokirjojen etäkäyttö tulossa syksyllä 2019.