Potilaille ja läheisille

 

Tiedote 17.6.2020: Omaisten vierailut Lapin keskussairaalassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä

Covid-19 koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii ja aivastaa. Virus voi tarttua myös käsien ja pintojen välityksellä.

* Vierailuja voidaan toteuttaa turvallisesti, mikäli vierailija ja potilas / asiakas käyttää kirurgista suu-nenäsuojaa, huolehtii käsidesinfektiosta ja pitää turvaväliä.

* Vierailijoita yhdelle potilaalle / asiakkaalle saa kerralla olla maksimissaan 5 henkilöä.

* Vierailu tulee tapahtua omassa huoneessa tai erillisessä tilassa, jossa ei ole muita potilaita / asiakkaita tai mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa.

* Potilaan / asiakkaan ja tämän vierailijoiden tulee huolehtia, etteivät he ole tekemisissä toisten potilaiden/asiakkaiden ja vierailijoiden kanssa.

Henkilökunta ohjeistaa vierailijoita edellä mainittujen ohjeiden toteuttamisesta.

Mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita, vierailu ei ole sallittu.

Vierailut voidaan tarvittaessa kieltää epidemiologisen tilanteen perusteella.

17.6.2020

Infektioiden torjuntayksikkö
Lapin sairaanhoitopiiri

* * * * *

Näille sivuille on koottu hoitoon tulevalle potilaalle ja hänen läheisilleen olennaista tietoa Lapin sairaanhoitopiirin toimipisteistä.

Potilasoppaissa on vastaukset useimpiin käytännön kysymyksiin, jotka tulevat eteen sairaalahoidon tai poliklinikkakäynnin aikana tai sen jälkeen. 

Potilailla on mahdollisuus saada lisätietoa ja tukea liittyen muun muassa potilaan asemaan ja oikeuksiin, sosiaalipalveluihin tai hengellisiin asioihin.  Sairaalan toimintaa ja potilasturvallisuutta voidaan kehittää saadun palautteen ja vaarailmoitusten kautta.

Vuodeosastolla ja vastaanottoyksiköissä annetaan enemmän hoitoihin liittyviä tietoja

HUOMIO !  Älkää ottako mukaan suuria rahasummia, pankkikortteja, koruja tai muita arvoesineitä. Potilas vastaa itse henkilökohtaisista tavaroistaan ollessaan osastolla.


KÄSIENPESU ESTÄÄ TARTUNTOJEN LEVIÄMISEN

Sairaalassa potilaat ovat yleensä heikkokuntoisia tai leikkauksista toipuvia, jotka ovat herkkiä tartunnoille. Monet taudit ja infektiot tarttuvat käsien kautta ja leviävät helposti sairaaloissa. Potilaat ja vierailijat voivat ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä pesemällä ja desinfioimalla kätensä.

Tärkeää on desinfoida kädet huolellisesti sekä tullessa sairaalaan että lähteissä sairaalasta. Seinään kiinntettyjä käsihuuhteita on esillä muun muassa sairaalan osastoilla, potilashuoneissa ja poliklinikoiden odotusauloissa.


HAJUSTEET

Sairaalassa on paljon allergisia potilaita, omaisia ja henkilökuntaa, jotka saavat  hajuista allergisia oireita.  Tämän vuoksi on hyvä välttää hajusteiden ja voimakkaiden partavesien käyttöä sairaalassa ollessa ja vieraillessa.