Palveluyksiköt


Sairaanhoitopiirin omana toimintana järjestetyt sairaanhoidolliset tukipalvelut

Potilaskertomusarkisto  
Sairaala-apteekki
Asiakas- ja toimistopalvelut (Sihtekki)
Patologia
Radiologia/röntgen/kuvantaminen 
Rekrytointiyksikkö (hoitotyö)
Välinehuoltokeskus

Sairaanhoitopiirin omana toimintana järjestetyt tukipalvelut

Henkilöstöpalvelut
Logistiikka- ja materiaalipalvelut
Puhtaus- ja huoltopalvelut
Ravintopalvelut ja kahviot
Talouspalvelut
Tekniset palvelut
Tietopalvelut

Muut omana toimintana tuotetut palvelut

Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö
Kehittäminen
Perusterveydenhuollon yksikkö
Potilashotelli
Potilasasiamies
Sosiaalityö

Tytär- ja jäsenyhteisöjen tarjoamat palvelut

NordLab (Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen
liikelaitoskuntayhtymä)
Rovaniemen Keskuspesula > Puhtaus- ja huoltopalvelut

Muiden organisaatioiden toiminta sairaanhoitopiirin yhteydessä

Työterveyshuolto / Lappica
Rovaniemen sairaalakoulu / Rovaniemen kaupunki
Sairaalasielunhoito / Rovaniemen seurakunta