Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa 10.6.2020

Julkaistu 11.6.2020 klo 15.28

 


Keskussairaalan laajennuksen Vaihe II:n suunnittelu alkaa
Valtuuston päätti, että Lapin keskussairaalan laajennuksen Vaihe II:n suunnittelu aloitetaan kokouksessa hyväksytyn vaihtoehdon pohjalta. Useista vaihtoehdoista valittiin uudisrakentaminen kahdessa osassa, joista jälkimmäinen toteutetaan Vilkan vanhan osan paikalle. Nyt päätettiin alkaa suunnitella Vaiheen II uudisrakennusta, joka sijoittuu nykyisen sairaalan pääsisäänkäynnin länsipuolelle. Tämä suunnittelutyö alkaa syksyllä 2020, rakentaminen keväällä 2023 ja valmista tulisi olla keväällä 2025.

Hankesuunnitelman mukaan Vaihe II käsittää mm. lasten- ja nuorten psykiatrian poliklinikat, kuntouttavat toiminnot, dialyysin, kliinisen neurofysiologian, psykiatrian hallinnon. Vaihe II:n kustannusraami on tässä vaiheessa 21,8 milj. euroa ja se sisältää suunnittelu- ja rakennuttamistehtävät sekä rakentamiskustannukset, mutta siihen ei sisälly mm. toimintaan liittyviä muita kuin kiinteistötekniikkaan kuuluvia automaatio- ja laiteinvestointeja.

Laajennushankkeen Vaihe III eli uudisrakennusta Vilkan vanhan osan tilalle tai/ja Vilkan peruskorjausta ei ole välttämätöntä toteuttaa heti vaiheen II jälkeen. Vaihe III laajuudessa, sisällössä ja aikataulussa voidaan ottaa myös huomioon mahdolliset toimintaympäristön muutokset sekä sote-ratkaisut.

Lapin keskussairaalan laajennus - psykiatristen osastojen kustannusraami
Yhtymävaltuusto hyväksyi keskussairaalan laajennushankkeen Vaihe I:een kuuluvan psykiatrisen sairaalan kustannusraamin nostamisen yhdellä miljoonalla eurolla 16,5 milj. eurosta 17,5 milj. euroon. Laajennushankkeen kustannusraami on täten 139 milj. euroa.

Psykiatrisen osastojen uudelleen suunnittelu on alentanut psykiatrisen sairaalan kokonaiskustannusta huomattavasti, mutta nostanut suunnittelukustannuksia, kun suunnittelutyöstä osa jouduttu tekemään uudelleen.  Tilojen pienentäminen ja tilatehokkuuden kasvattaminen, ts. sama neliömäärä, mutta pienempiä huoneita nostaa neliöhintaa, koska esimerkiksi ilmastointijärjestelmien, lämmityslaitteiden, sähkömuuntajien, ovien, ikkunoiden, seinien yms. määrä ei pienene samassa suhteessa kokonaislaajuuden kanssa.

Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvät investoinnit
Valtuusto hyväksyi keskussairaalan laajennushankkeeseen liittyvän investointisuunnitelman.  Suunnitelmassa esitetään hankkeina muun muassa rakentamis- ja irtaimistoinvestoinnit, jotka osin toteutetaan jonnekin muualle kuin allianssin työmaa-alueelle tai jotka eivät sisälly allianssin kustannuksiin.

Suurimpina rakentamisinvestointihankkeessa on sisäkadun jatkaminen uudesta päivystyksestä ns. Railin torin yli ja Hiljentymisen tilan läpi pääaulaan, putkiposti ja ruokalan hissi sekä väliaikainen puutyöverstas tekniikan käyttöön Vilkan nykyiseen liikuntasaliin.  Suurimpina irtaimistoinvestointihankkeessa on apteekin lääkejakeluautomaatit ja älylääkekaapit, välinehuollon laitteet ja uusi magneettikuvantamislaite.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019
Yhtymävaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019. Kuntayhtymän ylijäämä vuodelta 2019 on 1,36 milj. euroa, joka siirretään kuntayhtymän taseeseen aikaisempien vuosien ylijäämä-/alijäämätilille. Tämän kirjauksen jälkeen taseessa on ylijäämää 9,15 milj. euroa.

Vuonna 2019 kuntayhtymän ulkoiset toimintatuotot olivat 220,2 milj. euroa. Toteuma muutettuun talousarvioon verrattuna oli 102,6 %. Tuottojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,1 milj. euroa eli 3,3 %. Toimintakulut olivat 210,5 milj. euroa toteuman ollessa muutettuun talousarvioon verrattuna 101,0 %. Kulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli omassa toiminnassa 4,0 milj. euroa eli 2,3 % ja läpilaskutettavien ostopalvelujen osalta 2,5 milj. euroa eli 8,3 %. Poistojen toteuma oli 8,5 milj. euroa.

Keskussairaalan laajennushankkeen rahoittamiseksi sairaanhoitopiiri otti syyskuussa 2019 lainaa 14,0 milj. euroa. Vuoden lopussa lainaa oli 138,57 euroa/asukas (vuonna 2018: 27,26 euroa/asukas).

Valtuustokokouksen kaiiki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KuntaWebissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3996