Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 5.11.2019

Julkaistu 6.11.2019 klo 15.44


Lapin keskussairaalan laajennus: Vaihe II ja/tai Vilkan vanhan osan peruskorjaus

Hallitus päätti, että laajennushankkeen hankesuunnitelmaa päivitetään niin, että päivystysosasto jää pois kuuman sairaalan uudisrakennuksen laajuudesta ja toteutetaan sairaalan nykyisiin tiloihin .  Psykiatrian uudisrakennus sijoitetaan siten, että sen rakentaminen ei edellytä Vilkan purkamista.  Lapin keskussairaalan laajennuksen Vaihe II:n ja/tai Vilkan peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistetään ja siihen varataan 200 000 € investointimääräraha vuodelle 2020.

Päivystysosasto

Sairaanhoitopiirin sairaanhoidon johtoryhmä on linjannut lokakuussa 2019, että päivystysosasto voidaan ja kannattaa toteuttaa vuodeosastoilta vapautuviin tiloihin jo ennen laajennuksen valmistumista. Mikäli päivystysosasto toteutetaan vuodeosastoilta vapautuviin tiloihin, sitä ei kannata enää siirtää uudisosaan vaikka sinne valmistuisivatkin uudet tilat.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Hankkeen laajuutta mietittäessä ei ollut kokonaiskäsitystä mielenterveys- ja päihdepalveluiden tilanteesta sellaisena kuin se on nykyään. Nyt Vilkassa sijaitsevat lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian vuodeosastot sekä poliklinikat oli ajoitettu kokonaissuunnitelmassa laajennuksen Vaihe II:een.

Tästä syystä psykiatrian uudisrakennus on suunniteltu sijoitettavan kokonaan LKS:n tontille, jolloin Vilkan purkamiselta vältytään. Mikäli Vilkka purettaisiin, lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat joutuvat siirtymään väistötiloihin. Näin laajaa vapaata tilaa ei LKS:n alueelta ole löydettävissä, joten ainoaksi käytännölliseksi vaihtoehdoksi jää ns. väliaikaisen elementtirakennuksen rakentaminen kunnes Vaihe II toteutetaan.

Hankesuunnitelman tarve Vaihe II:lle

Aikuispsykiatria, lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria sekä sairaalakoulu muodostavat kokonaisuuden, jonka on syytä sijaita toistensa läheisyydessä niin toiminnallisuuden kuin turvallisuudenkin vuoksi. Psykiatrian Vaihe I:n suunnittelussa on huomioitava myös Vaihe I:n kuulumattomien yksiköiden sijoituksesta tulevia reunaehtoja. Tämä suunnittelu on syytä tehdä psykiatrian Vaihe II:n hankesuunnittelun muodossa kevättalven 2020 aikana, jolloin psykiatrian Vaihe I ja Vaihe II saadaan suunniteltua toimivaksi kokonaisuudeksi.

Vaihe II toiminnot

Vaihe II:n tilatarpeet tulevat pitkälti psykiatriasta. Minimissään Vaihe II:n sijoittuisivat lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikka aikuispsykiatrian kuntouttavat toiminnot ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden hallinto sekä sairaalakoulu.

Lisäksi hankesuunnittelmassa selvitetään mahdollisuudet ja tarpeet aikuispsykiatrian avohoidon siirtämiseen Valtakadulta ja keskustasta vuokratiloista keskussairaalan yhteyteen. Siinä tarkastellaan LSHP:n hallinnon mahdollista siirtymistä uusiin tiloihin, mikä mahdollistaisi Porokatu 39 kiinteistöstä luopumisen. Lisäksi käydään läpi mahdolliset somaattisen erikoissairaanhoidon välttämättömät laajentumistarpeet.

Vaihe II toteutusvaihtoehdot, aikataulu ja kustannusraami

Vaihe II:n ja/tai Vilkan peruskorjauksen hankesuunnitelmassa selvitetään Vilkan peruskorjauksen edellytykset ja tarve uudisrakentamiselle. Vaihe II aikataulutetaan ja vaiheistetaan toteutukseltaan siten, että se mahdollistaa Vaihe I:n psykiatrisen sairaalan käyttöönoton. Esimerkiksi vuodeosastojen siirtyessä pois Muurolasta on myös muiden Muurolassa sijaitsevien toimintojen siirryttävä LKS:n alueelle.

Vilkan vanhan osan peruskorjauksen kustannusarvio on noin +/- 10 milj. euroa. Vastaavan uudisrakennuksen tavoitekustannuksena olisi noin 12 milj. euroa. Hankesuunnitelmassa kartoitetaan eri toteutusvaihtoehdot ja tavoitekustannus sekä laaditaan aikatauluehdotus mahdollisine vaiheistuksineen. Hankesuunnitelman tekeminen ajoittuu tammi–toukokuulle 2020.

Lähteentien rivitalokiinteistö JP-Asunnot Oy:lle

Hallitus hyväksyi Lähteentie 15-21 sijaitsevasta rivitalosta ja tontinvuokraoikeudesta huutokaupassa Jari Piippola/JP-Asunnot Oy:n tekemän korkeimman tarjouksen 465 000 euroa.

Rivitalokiinteistön sähköiseen huutokauppaan osallistui yhdeksän tarjoajaa, jotka jättivät rakennuksesta yhteensä 66 tarjousta. Rivitalorakennus on valmistunut vuonna 1955. Lähteentien kiinteistössä on toiminut nuorisopsykiatrian osasto, joka muutti LKS/Vilkkaan vuodenvaihteessa. Tämän jälkeen sairaanhoitopiirillä ei ole ollut käyttötarvetta tiloille.

Muutetun talousarvion 2019 talousarviomuutokset

Hallitus hyväksyi osaltaan muutettuun talousarvioon 2019 tehtävät talousarviomuutokset. Muutettu talousarvio jää muutosten jälkeen 2,3 milj. euron verran alijäämäiseksi, joka katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä.

Työterveyshuollon kustannukset ovat ylittymässä talousarviosta 0,5 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen suoritteiden toteuma jää merkittävästi alle arvioidun, jolloin ulkoiset tulot eivät toteudu talousarvion mukaisina, ulkoisten myyntitulojen talousarviota pienennetään 300 000 euroa. Potilasvakuutuskeskuksesta saadun ennakkotiedon mukaan Lapin sairaanhoitopiirin potilasvahinkovaraukseen joudutaan tekemään lisävaraus suuruudeltaan 661 223 €.

Suoritemäärien talousarviomuutoksia kohdentuu oman toiminnan avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja hoitojaksoihin sekä ostettuihin avohoitokäynteihin ja hoitopäiviin. Näin ollen myös koko sairaanhoitopiirin suoritemääräarviot muuttuvat.

Investointitarpeiden lisäys on 1,3 milj. euroa. Kate yhteensä muilta hankkeilta on 105 000 euroa, joten tästä ylittävä rahoitustarve 1,23 milj. euroa katetaan lainarahoituksella.

Kokouksen kaikki päätökset asiakirjoineen on luettavissa KT-Webissä.

Lisätietoja

Jari Jokela
sairaanhoitopiirin johtaja
p. 040 532 3998