Potilaille ja läheisille

 

Ohje: pdf Omaisten vierailut sallittu tietyin ehdoin Lapin keskussairaalassa

20.8.2020 Infektioiden torjuntayksikkö

* * * * *

Näille sivuille on koottu hoitoon tulevalle potilaalle ja hänen läheisilleen olennaista tietoa Lapin sairaanhoitopiirin toimipisteistä.

Potilasoppaissa on vastaukset useimpiin käytännön kysymyksiin, jotka tulevat eteen sairaalahoidon tai poliklinikkakäynnin aikana tai sen jälkeen. 

Potilailla on mahdollisuus saada lisätietoa ja tukea liittyen muun muassa potilaan asemaan ja oikeuksiin, sosiaalipalveluihin tai hengellisiin asioihin.  Sairaalan toimintaa ja potilasturvallisuutta voidaan kehittää saadun palautteen ja vaarailmoitusten kautta.

Vuodeosastolla ja vastaanottoyksiköissä annetaan enemmän hoitoihin liittyviä tietoja

HUOMIO !  Älkää ottako mukaan suuria rahasummia, pankkikortteja, koruja tai muita arvoesineitä. Potilas vastaa itse henkilökohtaisista tavaroistaan ollessaan osastolla.


KÄSIENPESU ESTÄÄ TARTUNTOJEN LEVIÄMISEN

Sairaalassa potilaat ovat yleensä heikkokuntoisia tai leikkauksista toipuvia, jotka ovat herkkiä tartunnoille. Monet taudit ja infektiot tarttuvat käsien kautta ja leviävät helposti sairaaloissa. Potilaat ja vierailijat voivat ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä pesemällä ja desinfioimalla kätensä.

Tärkeää on desinfoida kädet huolellisesti sekä tullessa sairaalaan että lähteissä sairaalasta. Seinään kiinntettyjä käsihuuhteita on esillä muun muassa sairaalan osastoilla, potilashuoneissa ja poliklinikoiden odotusauloissa.


HAJUSTEET

Sairaalassa on paljon allergisia potilaita, omaisia ja henkilökuntaa, jotka saavat  hajuista allergisia oireita.  Tämän vuoksi on hyvä välttää hajusteiden ja voimakkaiden partavesien käyttöä sairaalassa ollessa ja vieraillessa.